اعضای انجمن

اسامی اعضای شورای مرکزی و علی البدل انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران به شرح زیر می باشد

خانم محیا محمدخانی

اقای محمدرضا دانایی

اقای محمدجواد بلچی

اقای ابوالفضل محمودی

اقای محمدرضا پرویزی

خانم صبا طیبی

اقای محمدحسین ملک زاده

اشتراک گذاری این خبر در فضای مجازی

به این خبر امتیاز دهید
3.7/5
محمدرضا دانایی

محمدرضا دانایی

نایب دبیر انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه سمنان