انجمن علمی عمران دانشگاه سمنان برگزار می کند

بازدید علمی از غار دربند مهدی شهر

غار دربند مهدیشهر یکی از بزرگترین غارهای آهکی ایران است غارآهکی دربند در دامنه‌های جنوبی بخش میانی رشته کوه البرز در کمرکش کوه لهرد و در دو کیلومتری دانشکده روانشناسی مهدیشهر قرار گرفته‌است.این غار دومین غار بزرگی آهکی کشور بعد از غار علیصدر همدان است

لطفا جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید.
هزینه: 40 هزارتومان (همراه با پذیرایی و وسیله ایاب و ذهاب)

متاسفانه زمان ثبت نام به اتمام رسیده است

دوشنبه 18 اردیبهشت        برادران: ساعت 13 الی 16        خواهران: ساعت 10 الی 13       به همراه پذیرایی و ایاب و ذهاب

دوشنبه 18 اردیبهشت

برادران: ساعت 13 الی 16

خواهران: ساعت 10 الی 13

به همراه پذیرایی و ایاب و ذهاب

براساس آیین نامه (اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) به شماره11/158993

وسیله نقلیه مورد استفاده در طول بازدید علمی و کلیه مکان هایی که مورد بازدید دانشجویان قرار می گیرد در حکم محیط دانشکده تلقی شده و تمام قوانین انضباطی دانشگاه ( پوشش اسلامی ، اخلاق اسلامی ، رعایت حدود شرعی ، انجام فرایض مدهبی و پرهیز از محرمات و عدم استفاده از اصوات غیرمجاز و…) در آن جاری می باشد، ضروری است دانشجویان در رعایت قوانین کوشا و همکاری لازم را با سرپرست داشته باشند.