بازدید علمی از کارخانه گچ

انجمن علمی عمران برگزار میکنید بازدید علمی از کارخانه گچمناسب برای دانشجویان دروس مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن با رعایت پروتکل های بهداشتی

آموزش سامانه امید دانشگاه سمنان

سامانه امید

لینک سامانه امید دانشگاه سمنان https://srm.semnan.ac.ir
راهنمای ویدئویی شرکت در امتحانات
نرم افزارهای مورد نیاز جهت استفاده از سیستم جلسات مجازی Adobe Connect

راهنمای سیستم گلستان

ورود به سیستم
پس از باز کردن یک صفحه اینترنت اکسپلورر )Internet Explorer( به آدرس الکترونیکی http://golestan.semnan.ac.ir/ مراجعه نمایید.