وبینار ارزیابی آسیب پذیری سازه های متداول در ساخت در زلزله های اخیر ایران

دانشکده مهندسی عمران سمنان
با همکاری انجمن علمی عمران سمنان برگزار میکنند

سخنرانی علمی :
ارزیابی آسیب پذیری سازه های متداول در ساخت در زلزله های اخیر ایران

سخنران :
 جناب آقای دکتر رضا وهدانی

استادیار گروه آموزشی عمران-زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

زمان برگزاری: سه شنبه ۷ ام اردیبهشت
ساعت ۱۳ الی ۱۵

لینک برگزاری وبینار:

https://vc10.semnan.ac.ir/Researchcivil

اشتراک گذاری این خبر در فضای مجازی

به این خبر امتیاز دهید
3.7/5