ثبت نام دومین دوره مسابقه مسئله‌محور بنیاد ملی نخبگان، ره‌نشان آغاز شد

تصورش رو بکن… “کلی پروژه به استقبالت بیان”

کافیه خودتو دست کم نگیری پس دست به کار شو…!

جهت ثبت‌نام با تخفیف به آیدی زیر پیام دهید

| @RahZist

مسابقه ره‌نشان سلامت

تجربه انجام یک پروژه واقعی صنعتی

امتیاز نخبگی جهت بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی

تیم‌سازی حرفه‌ای ‌

سه ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژه‌ شرکت‌های صنعتی

مهلت ثبت‌ نام تا ۲۴ مهرماه کد تخفیف ویژه دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه سمنان : civilus

جهت ثبت‌نام کلیک کنید.

| @RahZist

مسابقه ره‌نشان حمل و نقل

تجربه انجام یک پروژه واقعی صنعتی

امتیاز نخبگی جهت بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی

تیم‌سازی حرفه‌ای ‌

سه ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژه‌ شرکت‌های صنعتی

مهلت ثبت‌ نام تا ۲۴ مهرماه کد تخفیف ویژه دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه سمنان : civilus

جهت ثبت‌نام کلیک کنید.

| @RahZist

مسابقه ره نشان هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال

تجربه انجام یک پروژه واقعی صنعتی

امتیاز نخبگی جهت بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی

تیم‌سازی حرفه‌ای ‌

سه ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژه‌ شرکت‌های صنعتی

مهلت ثبت‌ نام تا ۲۴ مهرماه کد تخفیف ویژه دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه سمنان : civilus

جهت ثبت‌نام کلیک کنید.

| @RahZist

مسابقه معدن و مواد

تجربه انجام یک پروژه واقعی صنعتی

امتیاز نخبگی جهت بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی

تیم‌سازی حرفه‌ای ‌

سه ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژه‌ شرکت‌های صنعتی

مهلت ثبت‌ نام تا ۲۴ مهرماه کد تخفیف ویژه دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه سمنان : civilus

جهت ثبت‌نام کلیک کنید.

| @RahZist

مسابقه ره‌نشان انرژی

تجربه انجام یک پروژه واقعی صنعتی

امتیاز نخبگی جهت بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی

تیم‌سازی حرفه‌ای ‌

سه ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژه‌ شرکت‌های صنعتی

مهلت ثبت‌ نام تا ۲۴ مهرماه کد تخفیف ویژه دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه سمنان : civilus

جهت ثبت‌نام کلیک کنید.

| @RahZist