مسابقات ملی نرم‌افزار عمرانی

شرکت پارنوسافت با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عمران ایران و انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه سمنان برگزار می‌کند با هدف کشف استعدادها در بین جوانان ایرانی و تقویت روحیه کار تیمی در بین رشته‌های مختلف دانشگاهی