برگزاری انتخابات انجمن علمي دانشجويي مهندسی عمران

انتخابات انجمن علمی عمران سمنان

فراخوان ثبت نام کاندیداهای انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه سمنان

شرایط کاندیداتوری

اشتغال به تحصيل در رشته مربوط
عضويت در انجمن
عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل هاي دانشجويي
معدل كل بالاتر از ميانگين معدل گروه يا بالاتر از ۱۴
داشتن سابقه دونيم سال عضويت انجمن در دوره تحصيل
عدم كسب معدل مشروط در نيمسال تحصيلي گذشته
عدم محكوميت انضباطي
باقي ماندن دست كم دو نيمسال تحصيلي به اتمام دوره تحصيلي دانشجو

دانشجویان محترم جهت ثبت نام به صفحه انتخابات سایت (اینجا) مراجعه کنید.

اشتراک گذاری این خبر در فضای مجازی

به این خبر امتیاز دهید
3.7/5

دیدگاهتان را بنویسید