ثبت نام کارگاه آموزشی جوشکاری

هزینه ثبت نام + اعطای گواهی حضور در کارگاه : 30 هزارتومان
به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست.

کارگاه اموزشی جوشکاری