عضویت در انجمن علمی عمران دانشگاه سمنان

از همه دانشجویان علاقه مند به همکاری با انجمن دعوت میشود

ثبت نام

Hidden
Max. file size: 10 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شرایط ثبت نام

داوطلبان باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

اشتغال به تحصیل در رشته مهندسی عمران.
عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل های دانشجویی دیگر اعم از سیاسی ، ورزشی ، فرهنگی.
عدم کسب معدل مشروط در نیم سال تحصیلی گذشته.
معدل کل بالاتر از میانگین معدل گروه یا بالاتر از ۱۴
عدم محکومیت انضباطی.
داشتن سابقه دونیم سال عضویت انجمن در دوره تحصیل
باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو

مزایای عضویت در انجمن

پیشرفت علمی اعضای انجمن

تقویت رزومه شخصی به همراه اخذ گواهی نامه

بهره مندی از امتیازات ویژه امور فرهنگی دانشگاه

مهیا شدن فضای کسب درامد برای ایده های جدید

تجربه کارهای سازمانی و تشکلاتی

Designed by MohammadReza Danaei