دسته بندی: ترم تابستان

ترم تابستان

ترم تابستانی 1400

برای ترم تابستانی ۱۴۰۰ طبق روال سال های گذشته دانشجویانی که درسی را مردود شده اند و تمایل دارند آن درس ها را اخذ بنمایند تا سقف ۶ واحد می‌توانند درخواست خود را ثبت بنمایند تا توسط دانشکده بررسی بشود

ادامه مطلب »