اعضای انجمن

اسامی اعضای شورای مرکزی و علی البدل انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه سمنان در سال 1402 به شرح زیر می باشد

صبا طیبی

محمدرضا دانایی

کیاشا نصیری

محمدحسین خراباتی

محمدرضا براتی

حسین مجلسی

شکیبا خیرخواه

اشتراک گذاری این خبر در فضای مجازی

به این خبر امتیاز دهید
3.7/5